Garanție

Service & Garanții

Notă: Expediați produsul în service doar după ce ați completat formularul de service de la finalul acestei pagini și cererea a fost procesată!


Garanția produselor

Produsele comercializate de magazinul online BluPower, provin din surse autorizate de producători sau direct de la producători și beneficiază de garanție națională susținută de unități service autorizate ale partenerilor noștri sau ale producătorilor.

În cazul persoanelor juridice (acestea nu au calitate de consumator) perioada de garanție este de 12 luni pentru produsele de folosință îndelungată și intre 0-12 luni pentru restul. Termenul de aducere la conformitate pentru produse este de maxim 30 zile.

Termenii și condițiile de garanție sunt în conformitate cu prevederile legale și se aplica exclusiv consumatorilor (consumator - orice persoană fizică care, în legătură cu contractele reglementate de prezenta ordonanță de urgență, acționează în scopuri care se află în afara activității comerciale, industriale, artizanale sau profesionale a persoanei respective): ordonanța Guvernului nr. 21 / 1992 privind protecția consumatorilor și ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 140 din 28 decembrie 2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

Vânzătorul răspunde față de consumator pentru orice neconformitate care există în momentul livrării bunurilor și care este constatată în termen de doi ani de la data respectivă.
În cazul produselor de ocazie, consumatorul și vânzătorul pot conveni asupra unor condiții contractuale sau acorduri având o perioadă de răspundere contractuală sau un termen de prescripție mai scurtă decât cele prevăzute la alin. (1)-(4), cu condiția ca astfel de perioade ori termene mai scurte să aibă o durată de minimum un an de la data livrării bunului.


Măsurile corective în caz de neconformitate

În caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a beneficia de repararea sau înlocuirea bunurilor, de a beneficia de o reducere proporțională a prețului sau de a obține încetarea contractului în condițiile prevăzute la prezentul articol.

Consumatorul nu are dreptul de a obține încetarea contractului dacă neconformitatea este minoră. Sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității îi revine vânzătorului.

Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă în cazul în care neconformitatea bunurilor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice.

Repararea sau înlocuirea bunurilor se face într-un termen rezonabil care nu poate depăși 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate și care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, luându-se în considerare natura și complexitatea bunurilor, natura și gravitatea neconformității și efortul necesar pentru finalizarea reparației.
În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparație, termenele se prelungesc cu timpul de nefuncționate a bunului, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator.


Responsabilitățile clientului

Condițiile de garanție nu se aplica pentru problemele sau daunele cauzate de client sau în circumstanțe cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele:
•    s-a intervenit asupra produsului, a fost reparat si / sau modificat de personal neautorizat;
•    numărul de serie al produsului, componentele sau accesoriile au fost modificate, anulate sau eliminate;
•    sigiliile pentru garanție au fost rupte sau schimbate;
•    produsul prezintă defecte fizice: lovituri, crăpături, ciobiri, rugina sau prezintă urme de utilizare în condiții neadecvate: tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatura si presiune, manipulare incorecta, setări si instalări incorecte, virusări, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul echipamentelor, etc;
•    incapacitatea de utilizare din cauza parolelor / masurilor de securitate uitate sau pierdute.


Procedura trimiterii produselor în garanție

La expedierea produsului pentru garanție te rugam să ne comunici numărul cererii de service alocat după completarea Formularului de SERVICE; în cazul produselor expediate prin firmele de curierat rapid te rugăm să menționezi pe scrisoarea de transport (AWB) NUMĂRUL FORMULARULUI DE SERVICE, precum și mențiunea "ÎN ATENȚIA DEPARTAMENTULUI DE SERVICE".

Produsele aduse sau expediate în atenția departamentul de service trebuie sa fie complete, să conțină toate accesoriile (recomandam sa fie aduse / expediate in ambalajul original sau un ambalaj adecvat) și însoțite de o copie a facturii fiscale de achiziție și o copie a certificatului de garanție emis de Blu Power care însoțește factura sau este transmis online, via email, clientului.

Produsele care necesită acordarea garanției trebuie să fie expediate la adresa: Ferotech Distribution SRL, Calea Baciului 45, Cluj-Napoca, jud Cluj. Este foarte IMPORTANT sa menționați pe scrisoarea de transport (AWB) NUMĂRUL FORMULARULUI DE SERVICE, precum și mențiunea "ÎN ATENȚIA DEPARTAMENTULUI DE SERVICE". După ce coletul / produsul va fi recepționat și verificat veți fi anunțat privind desfășurarea procedurii de garanție / aducere la conformitate a produsului dumneavoastră.

În eventualitatea în care solicitarea de garanție este nejustificata, iar produsul funcționează conform specificațiilor producătorului, solicitantul va achita costurile aferente transportului, precum si costul de diagnosticare a produsului, stabilit de unitatea de service autorizata după verificare.


Mențiuni importante

Pierderea certificatului de garanție, precum și deteriorarea, ștergerea sau pierderea etichetei care conține datele de identificare ale produsului pot duce la pierderea garanției. În cazul în care nu ai primit alăturat facturii sau pe email certificatul de garanție aferent acesteia emis de BluPower îl poți solicita oricând la adresa: info@blupower.ro. Pentru a va retrimite certificatul de garanție este necesar sa ne comunicați: număr factura, titular, adresa de mail.

Produsele neridicate de la unitatea de service în termen de 6 luni de la finalizarea operațiunilor vor fi declarate abandonate (conform dispozițiilor Codului Civil).


Atenție!

Garanția produselor nu este transmisibilă. Vânzătorul are obligație contractuală doar față de titularul facturii de achiziție.

Suma aferentă produselor creditate se rambursează într-un cont bancar valid (în lei) deschis pe numele titularului de pe factură.


Expediați produse doar după ce ați completat formularul:

Am citit și sunt de acord cu termenii și condițiile de garanție și service prezentate mai sus.